Hvad skal du være opmærksom på ved indflytningssynet?

Indflytningssynet er af samme karakter som fraflytningssynet. Det finder sted, når du flytter ind i dit nye lejemål. Oftest får du nøglerne til dit lejemål i forbindelse med indflytningssynet. Indflytningssynet afholdes af din udlejer. Du behøver som lejer ikke at være til stede. Det er dog vigtigt, du modtager rapporten om lejemålets stand senest 14 dage efter indflytningssynet. Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på som lejer her.

Hvad tjekkes der ved indflytningssynet?

Det er vigtigt, at du gennemgår lejemålets stand, så du ikke kommer til at hæfte for noget, den tidligere lejer f.eks. har ødelagt. Udlejer har oftest lavet et skema, som gennemgås under indflytningssynet. Dette skema kaldes en indflytningsrapport. Heri nedskrives lejemålet stand, fejl og mangler. Det kan være standen af malingen, gulvet, listerne, dørene, loftet, vinduerne osv.

Hvis der er fejl og mangler ved indflytning, kan udlejer enten fikse dem. Udlejer kan også vælge at skrive dem i indflytningsrapporten. Det er kun de fejl og mangler, der står i indflytningsrapporten, du ikke kommer til at hæfte for ved udflytning. Det er vigtigt, at du ikke holder dig tilbage, hvis du opdager fejl og mangler. Det er dig, der skal bo i boligen. Du skal være tilfreds med dit hjems stand.

Du skal have indflytningsrapporten inden for 14 dage

Oftest er et indflytningssyn meget hurtigt overstået. Din udlejer er vant til dette. Derfor kan enten du eller din udlejer nemt overse fejl og mangler. Fodlisterne kan være løse, døren kan binde, fugerne kan være revnet. Gennemgå derfor selv lejemålet i dagene efter.

Opdager du nye fejl og mangler, skal du give din udlejer besked herom senest 14 dage efter, du er flyttet ind. Tag altid billeder eller videoer, så du kan dokumentere fejl og mangler. Du skal ikke være bange for at virke besværlig. I sidste ende går det ud over dit depositum og dit hjem.

Det er din udlejers ansvar at holde indflytningssyn. Hvis ikke dette holdes, kan udlejer ikke påberåbe sig mangler. Det gælder selvfølgelig ikke, du har ødelagt noget eller ikke handlet i god tro.

You may also like...